Họa Sĩ Bùi Hải

 
– Hội Viên Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.
 
– Hội Viên Câu Lạc Bộ Mỹ Thuật Người Hoa Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.
 
 

Tên Thật BÙI ĐÌNH THANH HẢI

– Bút danh: BÙI HẢI

– Sinh Năm 1990

– Dân tộc: Kinh

– Quốc tịch: Việt Nam

 

Tranh Thuy Mac Thu Phap Hong MaHoạt Động Nghệ Thuật

  • Tham gia “Triển Lãm Mỹ Thuật 2016” tại Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

  • Tham gia “Triển Lãm Mỹ Thuật Kỷ Niệm 72 Năm Cách Mạng Tháng Tám Quốc Khánh Việt Nam” tại Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh, năm 2017.

  • Tham gia “Triển Lãm Tranh Thủy Mặc 2018” tại Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

  • Tham gia “Triển Lãm Tranh Thủy Mặc 2019” tại Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

  • Tham Gia Triển Lãm Onine “Sắc Màu Bình Yên” Của Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh, 2021.

  • Tham gia “Triển Lãm Tranh Thủy Mặc 2022” tại Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

Tranh Thuy Mac Thu Phap Hong MaMột Số Tác Phẩm Của Họa Sĩ