Cảng Cá Năm Căn

Tác phẩm “Cảng Cá Năm Căn” của họa sĩ Mã Hồng Sơn được giải khuyến khích tại Triển lãm Tranh Màu Nước và Trao Giải Thưởng Mỹ Thuật 2022
– Thởi gian: ngày 24/4/2022 – 3/5/2022
– Địa Điểm: Bảo Tàng Mỹ Thuật TP.HCM. 97A Phó Đức Chính Q1. TP.HCM
Tác phẩm đã được triển lãm tại Hội Mỹ Thuật TPHCM.
error: Content is protected !!