Cao Sơn Thiên Lại Khúc

Tác phẩm đã được triển lãm tại:

  • Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.
  • Trung Tâm Văn Hóa Quận 5 TPHCM.

 

error: Content is protected !!