Họa Sĩ Trương Gia Tuấn

 
– Hội Viên Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.
 
– Hội Viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Các Dân Tộc Thiểu Số TP. Hồ Chí Minh – Chi Hội Mỹ Thuật.
 
– Hội Viên Câu Lạc Bộ Mỹ Thuật Người Hoa Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.
 
– Thành viên Câu Lạc Bộ Mỹ Thuật Quận 5 TP. Hồ Chí Minh.
 
Giỏi: Tranh Thủy Mặc
 
Quê Quán: Quảng Đông – Trung Quốc
 

Tranh Thuy Mac Thu Phap Hong MaHoạt Động Nghệ Thuật

 • Nhiều tác phẩm được in trong tập tranh Thái Mặc Tình Duyên Tập 1 và Tập 2, do Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh và Câu Lạc Bộ Mỹ Thuật Người Hoa TP. Hồ Chí Minh xuất bản.
 • Nhiều tác phẩm được nhận hỗ trợ sáng tác của Hội Văn Học Nghệ Thuật Các Dân Tộc Thiểu Số TP. Hồ Chí Minh
 • Tham gia “Triển Lãm Mỹ Thuật 2016” tại Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

 • Tham gia “Triển Lãm Mỹ Thuật Kỷ Niệm 72 Năm Cách Mạng Tháng Tám Quốc Khánh Việt Nam” tại Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh, năm 2017.

 • Tham gia “Triển Lãm Tranh Thủy Mặc 2018” tại Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

 • Tham gia “Triển Lãm Tranh Thủy Mặc 2019” tại Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

 • Tham gia Triển lãm “Đón Nhận Bằng Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia Tết Nguyên Tiêu” tại Nhà Văn Hóa Quận 5 TP Hồ Chí Minh, năm 2020.

 • Tham Gia Triển Lãm Mừng Xuân 2021 tại Bảo Tàng TP. Hồ Chí Minh

 • Tham Gia Triển Lãm Onine “Sắc Màu Bình Yên” Của Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh, 2021.

 • Tham Gia “Thái mặc chú tình” của 7 họa sĩ người Hoa tại Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

 • Tham gia “Triển Lãm Tranh Thủy Mặc 2022” tại Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

 • Tham gia Triển Lãm “Tranh Bút Sắt” lần đầu tiên do Hội Mỹ Thuật TP.HCM tổ chức 2023 tại Hội Mỹ Thuật TP.HCM

Tranh Thuy Mac Thu Phap Hong MaBáo Chí

Tranh Thuy Mac Thu Phap Hong MaMột Số Tác Phẩm Của Họa Sĩ

Tranh Thuy Mac Thu Phap Hong MaCác Trại Sáng Tác và Ký Họa 

 • Họa Sĩ Trương Gia Tuấn thường xuyên tham gia nhiều trại sáng tác, đi thực tế, ký họa từ Bắc – Nam

 • Một số tác phẩm ký họa

  Tranh Thuy Mac Ky Hoa Hoa Si Truong Gia Tuan (1)

  Tranh Thuy Mac Ky Hoa Hoa Si Truong Gia Tuan (1)

  Tranh Thuy Mac Ky Hoa Hoa Si Truong Gia Tuan (1)

  Tranh Thuy Mac Ky Hoa Hoa Si Truong Gia Tuan (1)