Triển Lãm Điêu Khắc Giao Lưu ” Sài Gòn – Hà Nội”

THƯ MỜI TRIỂN LÃM ĐIÊU KHẮC " SÀI GÒN - HÀ NỘI"

Triển lãm Điêu khắc giao lưu ” Sài Gòn – Hà Nội” của Điêu khắc gia Chuyên Ngành Điêu Khắc Hội Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Thời Gian: Khai mạc triễn lãm lúc 18g ngày 03-10 đến 09-10-2022

Địa Điểm Hội Mỹ thuật Thành phố – 218A Pasteur Quận 3 TP.HCM.

Vào Cổng tự do,

Thân mời các bạn thưởng lãm.

error: Content is protected !!