Họa Sĩ Mã Hồng Sơn

 
– Hội Viên Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.
 
– Hội Viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Các Dân Tộc Thiểu Số TP. Hồ Chí Minh – Chi Hội Mỹ Thuật.
 
– Hội Viên Câu Lạc Bộ Mỹ Thuật Người Hoa Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.
 
– Thành viên Câu Lạc Bộ Mỹ Thuật Quận 5 TP. Hồ Chí Minh.
 
Giỏi: Tranh Thủy Mặc
 
Quê Quán: Triều Châu – Trung Quốc
 

Tranh Thuy Mac Thu Phap Hong MaHoạt Động Nghệ Thuật

 • Nhiều tác phẩm được in trong tập tranh Thái Mặc Tình Duyên Tập 1 và Tập 2, do Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh và Câu Lạc Bộ Mỹ Thuật Người Hoa TP. Hồ Chí Minh xuất bản.

 • Tham gia “Triển Lãm Mỹ Thuật 2016” tại Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

 • Tham gia “Triển Lãm Mỹ Thuật Kỷ Niệm 72 Năm Cách Mạng Tháng Tám Quốc Khánh Việt Nam” tại Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh, năm 2017.

 • Tham gia “Triển Lãm Tranh Thủy Mặc 2018” tại Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

 • Tham gia “Triển Lãm Tranh Thủy Mặc 2019” tại Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

 • Tham gia Triển lãm “Đón Nhận Bằng Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia Tết Nguyên Tiêu” tại Nhà Văn Hóa Quận 5 TP Hồ Chí Minh, năm 2020.

 • Tham Gia Triển Lãm Mừng Xuân 2021 tại Bảo Tàng TP. Hồ Chí Minh.

 • Tham Gia Triển Lãm Onine “Sắc Màu Bình Yên” Của Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh, 2021.

 • Tham gia “Triển Lãm Tranh Thủy Mặc 2022” tại Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

 • Nhiều tác phẩm được nhận hỗ trợ sáng tác của Hội Văn Học Nghệ Thuật Các Dân Tộc Thiểu Số TP. Hồ Chí Minh.

 • Giải Khuyến Khích “Triển lãm Tranh Màu Nước và Trao Giải Thưởng Mỹ Thuật 2022” Tại Bảo Tàng Mỹ Thuật TP.HCM.

 • Tham gia Triển Lãm “Tranh Bút Sắt” lần đầu tiên do Hội Mỹ Thuật TP.HCM tổ chức 2023 tại Hội Mỹ Thuật TP.HCM.

Tranh Thuy Mac Thu Phap Hong MaMột Số Tác Phẩm Của Họa Sĩ