Làng Quê Bình Mỹ

Tác phẩm đã được triển lãm tại Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

error: Content is protected !!