Nghinh Xuân Vũ

Tác phẩm đã được triển lãm tại Trung tâm văn hóa Quận 5 TP. Hồ Chí Minh.

error: Content is protected !!