Cô Tô Sơn Tức Dụp Động (An Giang)

Tác phẩm được sáng tác trong trại sáng tác An Giang do Hội Mỹ Thuật TPHCM tổ chức.

error: Content is protected !!